Doorlaatwerk

Historie - doorlaatwerk close upHet eerste doorlaatwerk in Meinerswijk is gebouwd in 1935. Het huidige doorlaatwerk is in 1966 gebouwd op de oude funderingen van het eerste doorlaatwerk.
Lang bestond de gedachte dat dit bouwwerk een onderdeel was van de IJssellinie. De ware geschiedenis van het doorlaatwerk is een andere.

De Groene Rivier
Toen in 1935 de Rijnbrug werd gebouwd, werd tegelijkertijd de Malburgse Bandijk aangelegd. Zo was het voor Arnhem mogelijk de stad in Arnhem Zuid uit te breiden. Als compensatie voor de rivier werd de zogenoemde Groene Rivier gegraven. Hiervoor werden de zomerdijken plaatselijk verwijderd en dat gold ook voor de twee oude doorlaatwerken in de Eldensedijk. Op de plek van de Groene Rivier werd in de Eldensedijk een nieuw en breder doorlaatwerk gebouwd.

Afsluitbare schuiven
Op verzoek van de steenfabrikanten in Meinerswijk kwam ook daar een doorlaatwerk. Zij vreesden inkomstenderving door het hoge water dat via de Groene Rivier de Meinerswijkse Polder in kon stromen. Zowel het doorlaatwerk in de Eldensedijk als in Meinerswijk hebben afsluitbare schuiven. Het compromis was dat de schuiven alleen bij hoogwater in de zomer zouden worden gebruikt, zodat de stenenfabricage tijdens dit seizoen ongestoord door kon gaan.

De IJssellinie
Tijdens de aanleg van de verschillende objecten voor de IJssellinie rond 1950 werd het doorlaatwerk in Meinerswijk ontmanteld. Alleen het betonwerk bleef staan. Deze restanten van het oude doorlaatwerk kwamen te liggen in een asfaltdam. Na opheffing van de IJssellinie in 1966 werd de asfaltdijk grotendeels afgegraven en het oude betonwerk van het eerste doorlaatwerk gesloopt. Op de funderingen is een nieuw doorlaatwerk gebouwd.

Rijksmonument
Na sluiting van de steenfabrieken hadden de schuiven in doorlaatwerken geen functie en worden ze ook niet meer gebruikt. Zowel het doorlaatwerk in de Eldensedijk als die in Meinerswijk hebben de status van Rijksmonument.

Historie - doorlaatwerk totaal