Uw privacy

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Daarmee zijn organisaties verplicht in kaart te brengen wat er aan persoonsgegevens bijgehouden wordt, wie er toegang heeft en wat er met de persoonsgegevens gedaan wordt. 

Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems Polderlandschap verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Zij heeft daartoe een protocol opgesteld en geïmplementeerd.

Privacyverklaring en protocol persoonsgegevens, versie 21 juni 2018.