Dijkmagazijn

Het dijkmagazijn ligt aan de Drielsedijk, vlak bij de spoorbrug Arnhem-Nijmegen. Het werd in 1856 gebouwd en was het eerste stenen gebouw van zijn soort in de wijde omgeving. Meer van deze stevige dijkmagazijnen – ook noodhuizen genoemd – verrezen daarna op de dijken langs de Rijn, Waal en IJssel. Om de 5 kilometer stond een dijkmagazijn.

Tijdelijk dijkleger
Tot ongeveer 1950 speelde het dijkmagazijn een belangrijke rol in de ‘strijd tegen het water’ in de Over Betuwe. Bij hoogwater vormden jonge mannen uit Elden en Driel een tijdelijk dijkleger, ook wel een rot genoemd. Zij liepen wacht en stonden onder leiding van een rotmeester.

Opslagplaats voor zandzakken
Als er in de dijk een slechte plek werd ontdenkt, dan werd deze meteen gerepareerd. Alle materialen daarvoor lagen opgeslagen in het dijkmagazijn. Bij een dreigende dijkdoorbraak kwamen mensen uit de omgeving lopend of te paard naar het dijkmagazijn om er versterkingsmateriaal te halen: kruiwagens, zandzakken en schoppen.

Woonhuis
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw werden de dijken preventief onderhouden door aannemers, in opdracht van het Polderdistrict Over Betuwe. De rotten waren niet langer nodig. Het dijkmagazijn verloor daarmee zijn functie en werd een woonhuis.

Nu: bezoekerscentrum
De jaren vlogen voorbij, het dijkmagazijn verpauperde. In 2009 startte een grondige renovatie. Het dijkmagazijn is nu een bezoekerscentrum geworden over de geschiedenis van het water en over de hoogwaterbescherming van nu. Ook biedt het ruimte voor exposities en lezingen.

Historie - dijkmagazijn vroeger
Deze foto geeft een beeld uit 1878:

Op de voorgrond staat het woonhuis van de opzichter bij de bouw van de spoorbrug destijds. Het tweede gebouw is het dijkmagazijn en het achterste gebouw is een café aan de dijk. Dit café is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gesloopt.


(Bron: www.dijkmagazijnelden.nl)