Paaschweide 1879

De Paaschweide in Meinerswijk kent een lange en interessante geschiedenis. Deze weide ligt op de Praets tussen het steenfabriekterrein Meijnerswijk en de Meginhardweg en werd al sinds 1700 gebruikt als evenemententerrein. De Arnhemmers hoefden voor de jaarmarkt, kermis en circusvoorstellingen alleen maar de schipbrug over te steken.

In 1879 was in Arnhem de tentoonstelling van Nederlandsche en Koloniale Nijverheid. Op de Janssingel en het Velperplein werden grote houten paviljoens gebouwd.

De tentoonstelling trok veel bezoek en de inzendingen werden per categorie door een jury beoordeeld. Een gouden medaille was natuurlijk de kers op de taart.

De Paaschweide werd gebruikt voor beproevingen waarvoor toeschouwers een kaartje moesten kopen. Van de vuurproef van brandkasten is een mooie foto te vinden in het Geldersch archief. De brandkast is van de Arnhemse smederij Noppen. In een krantenbericht van 13 september 1879 is het volgende te lezen:

De jury voor de beproeving der brandkasten heeft aan het bestuur der Arnhemsche tentoonstelling bericht, dat geen der beproefde brandkasten aan al de eischen van het programma heeft voldaan, zoodat de uitreiking der medailles niet in dien geest kan plaats hebben. Indien de Commissie echter een bekroning wenscht te doen plaats hebben, komen daartoe in aanmerking (in volgorde) de heeren P. Noppen en F. Traanboer te Arnhem en Vogel te Vlissingen.”

Deze jury-uitspraak zal nog zeker tot enige discussie hebben geleid, mede omdat Pieter Noppen een van de organisatoren van de tentoonstelling was.

Bron: Historische Kring Elden, Geert Visser

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.