Wandeling met Maurits de Groot

Zaterdagmorgen 18 maart heeft het bestuur samen met de nieuwe natuurbeheerder/boswachter Maurits de Groot een kennismakingswandeling gemaakt door Meinerswijk.

Maurits neemt het over van Jan Floor die naar regio Arnhem-Noord gaat. Hij vertelde boeiend over nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Zo zijn er in bepaalde plassen door afkalving bij hoogwater steile oevers ontstaan en deze worden weer glooiend gemaakt. Ook worden er meer rietkragen aangelegd voor speciale vogels.

Flora
De wilde pruim die hier nu bloeit is uniek en wordt misschien zelfs geënt om in andere gebieden uitgezet te worden. 

Ook vertelde Maurits dat door overbegrazing sommige flora sterk achteruit zijn gegaan. Bramen en meidoorns krijgen juist steeds meer de overhand, omdat de grazers hier vanwege de doorns liever afblijven. Op bepaalde plekken worden bramen weggehaald, zodat het niet opvalt in het landschap en de vogels hun broedplekken behouden. Door dit maaibeleid krijgen andere flora de kans zich te herstellen en uit te breiden.

Fauna
In Meinerswijk komen bepaalde dieren steeds vaker voor, zoals reeën (zie pootafdruk op de foto), dassen en bevers. De bever heeft al op meerdere plekken een burcht en dat is op sommige plaatsen ook goed te zien aan de bevervraat. Er is zelfs al een tweede dassenburcht gevonden die ook bewoond blijkt te zijn.

Er zijn plannen om op de plassen nestvlotjes voor de zwarte stern te plaatsen en er is hoop dat de otter weer naar Meinerswijk komt. Het lijkt erop dat hij in park Westerveld gezien is. Ook is er gesproken om een gezamenlijk project op te zetten, bijvoorbeeld om een vleermuizenverblijf te maken in een van de kazematten.

Op den duur is het de bedoeling dat het natuurgebied een aaneengesloten groene strook wordt tot onder de Andrej Sacharovbrug. Nu heeft de gemeente Arnhem nog te maken met andere grondeigenaren.

Het was een gezellige en leerzame wandeling en we houden jullie op de hoogte!

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.